Bize Ulaşın Phone+90 216 453 00 21

Inveo Portföy tasarruf sahibi bireysel ve kurumsal yatırımcılara risk profili ve getiri tercihlerine uygun olarak “Özel Portföy Yönetimi” hizmeti sunmaktadır.

Yatırım işlemleri risk ve belirsizlik altında karar vermeyi gerektirir. Teknolojinin de etkisiyle bilginin kolay ulaşılabilir olduğu günümüzde bu bilgileri ayrıştırmak ve psikolojik faktörlerden arındırarak doğru değerlendirmek profesyonellik gerektirir hale gelmiştir. Inveo Portföy'ün konusunda tecrübeli portföy yöneticileri varlıklarınızla sizin adınıza, size en uygun finansal araçlara yatırım yapmaktadır.

Bireysel Portföy Yönetimi

Bireysel Portföy Yönetimi, farklı risk profili ve getiri tercihlerine sahip yatırımcılara ait portföylerin vekil sıfatıyla yönetilmesi hizmetine denir.

Portföy yönetimi orta-uzun vadeli bir yatırım şeklidir.

Size en uygun yatırım stratejisini, alanında uzman portföy yöneticilerimiz ile belirleyip, dinamik bir yönetim ile finansal piyasalardaki fırsatlardan optimum ölçüde yararlanmanızı hedefliyoruz. Inveo Portföy yatırımcılarına özel portföy yönetimi veya yatırım fonları olmak üzere iki farklı şekilde profesyonel portföy hizmeti sunmaktadır.

Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinin aşamaları:

  • ·        Portföy Planlaması

Inveo Portföy Yönetiminde, bireysel portföy yönetim hizmeti almak istediklerinde yatırımcılarımıza ‘yerindelik testi’ uygulanır. Bireysel portföy yöneticiliği çerçeve sözleşmesi imzalanmasıyla yerindelik test sonuçlarınız göz önüne alınarak oluşturulan profilinize en uygun finansal yatırım araçları belirlenir.

  • ·        Analiz

Beklenen getiri ile risk arasında pozitif doğrusal bir ilişki vardır. Beklenen getiri ne kadar yüksekse alınan riskin de o kadar yüksek olması gerekir. Dolayısıyla ulusal, uluslararası ekonomi analizi ve sektör değerlendirmesi ile beklenen getiri ve buna bağlı riskin belirlenmesi yatırım yapılacak finansal araçların seçilmesinde önem teşkil etmektedir.

  • ·        Karşılaştırma Ölçütlerinin Belirlenmesi

Portföyler profesyonel yöneticilerimiz tarafından, yatırımcılarımız ile karşılıklı belirlenen “karşılaştırma ölçütleri” paralelinde yönetilir. Karşılaştırma ölçütleri portföy yönetiminin performansını ölçmeye yarayan endekslerdir.

  • ·        Portföy Oluşturma

Portföy planlaması, analiz ve karşılaştırma ölçütlerinin belirlenmesinden sonra yatırımcılarımıza en uygun menkul kıymetlere göre bir portföy oluşturulur. Portföy yönetimi sürekli değerlendirme gerektiren dinamik bir süreçtir. Uzmanlarımız piyasa şartlarındaki değişimlere bağlı olarak portföyünüzde yer alan varlıkları ve yeni oluşan fırsatları gözden geçirir, belirli zaman aralıklarıyla karşılaştırma ölçütlerine göre başarıyı ölçerek size rapor halinde iletirler.

 İhtiyaçlarınıza en uygun çözümler için bize ulaşın.